top of page
Autumn Foliage_edited.jpg

VELKÁ PODZIMNÍ

SOUTĚŽ

Nakupte v prodejně TOBACCO RETAIL v Humpolci, Lovosicích, Pohořelicích, Přerově nebo v Táboře a vyhrajte

a další hodnotné ceny.

1. MÍSTO: iPhone 14 Pro Max nebo iPhone 15

(výherce si může vybrat jeden z uvedených modelů).

2. MÍSTO: Pekárna na chleba Sencor.

3. MÍSTO: Tlakový hrnec Lamart 6l.

4. MÍSTO: Tyčový mixér Sencor.

5. MÍSTO: Sada nářadí Fieldmann.

6. - 10. MÍSTO: Karton jednorázových cigaret VAPEROLL.

11. - 15. MÍSTO: Dárková kazeta alkoholu.

16. - 25. MÍSTO: Víno VINOLIB – TOBACCO RETAIL.

26. - 50. MÍSTO: 40 bodů na zákaznickou kartičku TR+.

filters-upscale().png
TR_FB_logo_500_Kreslicí plátno 1.png
iPhone
Domácí pekárna
Tlakový hrnec
Sada tyčový mixér
Sada nářadí
Vaperoll

Jak se zapojit do soutěže?

01

NAKUPTE VE VYBRANÝCH PRODEJNÁCH TOBACCO RETAIL

Nakupte v jedné z následujících prodejen TOBACCO RETAI - v Humpolci, v Lovosicích, v Pohořelicích, v Přerov nebo v Táboře minimálně za 200 Kč s DPH.

02

UCHOVEJTE SI DOKLAD O NÁKUPU

Schovejte si doklad (účtenku) od nákupu, případně si ji vyfoťte a uližte si ji do mobilního telefonu. Budete ji potřebovat v případě výhry jako důkaz o nákupu.

03

ZAREGISTRUJTE SVOU ÚČTENKU

Svou účtenku zaregistrujte formuláře umístěného na přes formulář na těchto stránkách nebo odesláním údajů potřebných k registraci do slosování pomocí SMS.

04

HODNĚ ŠTĚSTÍ, SNAD VYHRAJETE

A nyní již nezbývá nic jiného, než si držet palce k výhře. Budete-li vylosován/a, tak se vám ozveme.

TIP

Nakupujete v našich prodejnách pravidelně? Tak to nezapomeňte zaregistrovat všechny své nákupy!

Velké podzimní soutěže se může zúčastnit každý soutěžící opakovaně, čímž může zvýšit své šance na výhru.

Chci zaregistrovat nákup online

Soutěž aktuálně vyhodnocujeme.

Maloobchodní pokladny Counter
Účtenka-návod.png

Chci zaregistrovat nákup přes SMS

Soutěž aktuálně vyhodnocujeme.

Výherci soutěže

Po ukončení soutěže a slosování výherců zde bude uveřejněn seznam výherců.

Pravidla Velké podzimní soutěže

I. PARAMETRY VELKÉ PODZIMNÍ SOUTĚŽE

 

1.1 Tato pravidla vymezují podmínky, zásady a parametry Velké podzimní soutěže („Pravidla“). Jakékoli změny těchto Pravidel je možné provést pouze ve formě písemných dodatků, které budou zveřejněny stejným způsobem jako původní Pravidla.


1.2 Organizátorem Velké podzimní soutěže je společnost TOBACCO RETAIL CZ s.r.o., se sídlem Jugoslávská 16/8, 120 00 Praha 2, IČO: 082 25 583, firma registrovaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 315079 („Organizátor“).

 

II. KONÁNÍ VELKÉ PODZIMNÍ SOUTĚŽE

2.1 Soutěž se uskuteční v období od 1. 11. 2023 od 0:00 do 30. 11. 2023 do 23:59 („Doba konání Velké podzimní soutěže“).


2.2 Tato soutěž je organizována Organizátorem v následujících prodejnách TOBACCO RETAIL Humpolec - Nerudova 171, Humpolec, TOBACCO RETAIL Lovosice - Terezínská 435/40, Lovosice, TOBACCO RETAIL Pohořelice - Znojemská 1149, Pohořelice, TOBACCO RETAIL Přerov - Lipnická 535, Přerov a TOBACCO RETAIL Tábor – Soběslavská (retail park STOP.SHOP), Tábor („Místo konání Velké podzimní soutěže“). Registrace do soutěže je možná prostřednictvím webu www.tobaccoretail.cz/velka-podzimni-soutez nebo odesláním SMS zpoplatněné dle tarifu operátora, a to dle podmínek stanovených v článku 3 těchto Pravidel.

 

 

III. ÚČAST

3.1 Velké podzimní soutěže může zúčastnit jen svéprávná fyzická osoba, která je starší 18 let a má adresu trvalého bydliště v České republice („Soutěžící“). Aby mohl Soutěžící v Době konání Velké podzimní soutěže soutěžit musí splnit následující podmínky:

a) musí během jedné návštěvy v Místě konání Velké podzimní soutěže zakoupit zboží nebo služby za minimálně 200 Kč („Nákup“),

b) musí se zaregistrovat do Velké podzimní soutěže odesláním formuláře umístěného na stránkách www.tobaccoretail.cz/velka-podzimni-soutez nebo odesláním údajů potřebných k registraci do slosování skrze SMS na telefonní číslo +420 777 080 808 ve formátu HRAJmezeraTRmezera[číslo účtenky]mezera[datum nákupu]mezera[částka]mezera[Jméno]mezera[Příjmení], tedy např. ve formátu HRAJ TR 764541 25.11. 238 JAN NOVÁK, při psaní nezapomeňte mezi jednotlivými údaji uvádět mezery, přičemž účtenka může být registrována pouze jedním ze shora uvedených způsobů

c) a zároveň si uschová originál či fotokopii dokladu o Nákupu pro následné prokázání oprávněnosti výhry v případě vylosování jeho účtenky, kterou při přebírání výhry předloží Organizátorovi Velké podzimní soutěže.

3.2 Každý Soutěžící se může účastnit Velké podzimní soutěže opakovaně výhradně a jedině s dalšími Nákupy, čímž může zvýšit své šance na výhru. Soutěžící ovšem musí vždy splnit všechna pravidla uvedená v těchto Pravidlech. Jeden doklad z Nákupu lze využít jen pro jednu účast ve Velké podzimní soutěži. Není možné prokazovat jeden Nákup více doklady. Každý Soutěžící může získat nejvýše 1 cenu, a to nezávisle na počtu zaslaných dokladů do soutěže (viz odst. 4.4 těchto Pravidel).

3.3 Z Velké podzimní soutěže jsou vyloučeni všichni pracovníci a představitelé Organizátora, jeho obchodní partneři spolupracující na provozování prodejen sítě TOBACCO RETAIL, stejně tak jako osoby blízké podle § 22 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Pokud výhru získá taková osoba, nebude jí výhra předána a Organizátor poskytne Výhru náhradníku, který splnil všechna kritéria účasti ve Velké podzimní soutěži.

3.4 K účasti ve Velké podzimní soutěži a získání výhry jsou oprávněni pouze ti Soutěžící, kteří splní všechna pravidla. Organizátor si vyhrazuje právo posoudit, zda byla Pravidla splněna všemi Soutěžícími, a může ty, kteří je nesplnili, z Velké podzimní soutěže vyloučit.

3.5 Organizátor může definitivně vyloučit Soutěžícího, nastane-li byť jen jedno z následujících:

 • má-li vážné důvody věřit, že Soutěžící neuskutečnil Nákup,

 • Soutěžící neprokáže fotokopií dokladu uskutečnění Nákupu

 • nebo se zapojil do soutěže nekalým způsobem či jinak porušil pravidla.

Rozhodnutí o vyloučení je konečné a nelze se proti němu odvolat.

 

3.6 Pokud osoba, která nebyla oprávněna se účastnit, vyhraje, ztrácí na výhru nárok a musí vrátit přijatou výhru nebo její ekvivalent.

 

3.7 Pro Velkou podzimní soutěž se považuje částka vyšší než 199,49 Kč (nikoli včetně) jako uhrazení plných 200 Kč nutných pro účast ve Velké podzimní soutěži, jako by bylo uplatněno zaokrouhlení nahoru, i při platbě kartou.

 

IV. VÝHRY

4.1 Do Velké podzimní soutěže jsou vloženy tyto výhry s následujícím pořadím:

 • 1. MÍSTO: 1 ks iPhone 14 Pro Max nebo iPhone 15 (výherce si může vybrat jeden z těchto modelů, dohromady je v soutěži 1 ks výhry);

 • 2. MÍSTO: 1 ks Pekárna na chleba Sencor (dohromady je v soutěži 1 ks výhry);

 • 3. MÍSTO: 1 ks Tlakový hrnec Lamart 6l (dohromady je v soutěži 1 ks výhry);

 • 4. MÍSTO: 1 ks Tyčový mixér Sencor (dohromady je v soutěži 1 ks výhry);

 • 5. MÍSTO: 1 ks Sada nářadí Fieldmann (dohromady je v soutěži 1 ks výhry);

 • 6. až 10. MÍSTO: 1 karton jednorázových cigaret VAPEROLL (dohromady je v soutěži 5 kartonů – nadále uváděno jako ks výhry);

 • 11. až 15. MÍSTO: 1 ks dárkové kazety alkoholu (dohromady je v soutěži 5 ks výhry);

 • 16. až 25. MÍSTO: 1 ks vína VINOLIB – TOBACCO RETAIL (dohromady je v soutěži 10 ks výhry);

 • 26. až 50. MÍSTO: 40 bodů na zákaznickou kartičku TOBACCO RETAIL  (dohromady je v soutěži 25 ks výhry).

(dále jen „Výhry“ nebo každý kus jednotlivě jako „Výhra“). V soutěži je celkem 50 výherních položek, a výherci budou vybráni losováním podle níže uvedených podmínek.

4.2 Organizátor uspořádá v průběhu 14 dnů po ukončení Velké podzimní soutěže losování. Ze Soutěžících bude vybráno náhodně 50 vítězů, kteří získají Výhru (označováni jako „Výherci“ nebo každý samostatně „Výherce“), a náhradní vítězové, kteří získají odměnu v případě, že se Výherce vzdá odměny nebo nesplnil podmínky Velké podzimní soutěže (označováni jako „Náhradníci“ nebo každý samostatně „Náhradník“).

4.3 Výhry budou Výhercům přiděleny podle pořadí, v jakém byli vylosováni, a to výhradně dle pořadí uvedeného v bodě 4.1.

4.4 Každý Soutěžící může vyhrát právě pouze jednu Výhru. Pokud by byl během losování Soutěžící vybrán vícekrát, o další Výhry přichází a platné je výhradně první losování.

4.5 Nastane-li byť i jen jeden případ, kdy:

 • Výherce ztratí nárok na Výhru,

 • Výhru odmítne

 • nebo nesplní podmínky soutěže,

tak jeho místo zaujme Náhradník. Náhradníci zastupují Výherce v pořadí, v jakém byli vylosováni.

4.6 Výherci budou kontaktováni na e-mailovou adresu nebo telefonní číslo, které poskytli při registraci, a to nejpozději do 25 pracovních dnů po ukončení Velké podzimní soutěže. Výherce musí do 3 pracovních dnů potvrdit svou identitu a zaslat potvrzení o nákupu – doklad dle odstavce 3.1 bodu c), jinak ztrácí nárok na odměnu ve prospěch Náhradníka. Ti, kteří nevyhráli, nebudou kontaktováni.

4.7 Společně s informací o Výhře proběhne také zveřejnění Výherců na webových stránkách Organizátora. Odmítne-li Výherce poskytnout informace pro zveřejnění, ztrácí nárok na Výhru. Na webových stránkách bude zveřejněno:

 • křestní jméno Výherce,

 • první písmeno příjmení Výherce

 • a domovské město Výherce.

Odměny pro Výherce umístěné na 1. až 5. místě budou předány osobně. Výherce souhlasí s pořízením fotografie při předání Výhry, která může být zveřejněna na webu a sociálních sítích Organizátora. Odmítne-li Výherce poskytnout informace pro zveřejnění, ztrácí nárok na Výhru.

4.8 Organizátor má v odůvodněných situacích možnost vyměnit Výhru za jinou srovnatelnou Výhru a upravit termíny stanovené v těchto pravidlech.

 

V. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI

5.1 Výherce umístěný na 6. až 50. místě obdrží svou Výhru poštou nebo kurýrem na adresu, kterou sdělil. Organizátor platí všechny náklady spojené s doručením poštou nebo kurýrem na adresu. Výherce umístěný na 1. až 5. místě si výhru vyzvedne osobně na prodejně Organizátora na základě jejich vzájemné domluvy.

5.2 Jakmile je Výhra doručena Výherci, stává se jeho majetkem. Veškerá rizika spojená s Výhrou, ať už jde o ztrátu, poškození nebo krádež, nyní nesou Výherci od předání Výhry Organizátorem k přepravě.

5.3 Veškeré nároky Soutěžících týkající se náhrady škody, ať už v důsledku vady Výhry či jiných aspektů Velké podzimní soutěže, jsou omezeny v maximální míře dovolené českým právem. Organizátor na sebe nebere odpovědnost za přesnost a úplnost informací poskytnutých v rámci Velké podzimní soutěže a neodpovídá za vady, poškození, ztrátu nebo zpoždění Výhry během jejího doručování. Technické problémy, ať už se týkají registrace, odesílání odpovědí nebo jiných částí Velké podzimní soutěže, nejsou v odpovědnosti Organizátora, pokud nebyly způsobeny jeho hrubou nedbalostí nebo úmyslným jednáním. Organizátor neodpovídá za případné škody nebo újmu, kterou by soutěžící či jiné osoby mohly utrpět v důsledku účasti v soutěži nebo používáním výhry. Pokud Výherce obdrží Výhru s nějakými vadami, nemá právo na její vrácení ani výměnu. Výherce se zavazuje užívat Výhru pouze pro své osobní potřeby a nezapojovat ji do podnikatelské činnosti.

VI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

6.1 Pravidla Velké podzimní soutěže jsou k dispozici na stránkách www.tobaccoretail.cz/velka-podzimni-soutez po celou dobu konání akce.

6.2 Dotazy či informace týkající se Soutěže mohou být zasílány e-mailem na adresu obchod@tobaccoretail.cz.

6.3 Zúčastněním se ve Velké podzimní soutěži účastníci potvrzují, že souhlasí s těmito Pravidly a zavazují se je dodržovat. Práva a povinnosti spojené s Velkou podzimní soutěží, které nejsou stanoveny v těchto Pravidlech, se řídí zákony České republiky.

6.4 Není možné požadovat Výhru právní cestou a Výhru nelze vydat vyplacením v hotovosti. Výhry, které nebude možné doručit Výherci, přecházejí na vlastnictví Organizátora.

6.5 V případě, že Výherce Výhry s daňovou povinností není daňový rezident ČR, má povinnost sdělit Organizátorovi svůj daňový domicil do 7 dnů od obdržení informace o své Výhře. V opačném případě Organizátor uplatní daň dle předpisů platných v České republice.

6.6 Stížnosti týkající se Velké podzimní soutěže je možné zaslat písemně na adresu TOBACCO RETAIL CZ s.r.o., Jugoslávská 16/8, 120 00 Praha 2, do 14 dnů od vzniku důvodu stížnosti. Telefonické nebo opožděné stížnosti nebudou brány v úvahu.

6.7 Nárok na Výhru z Velké podzimní soutěže nemůže účastník převést na jiného účastníka či třetí osobu.

6.8 Organizátor si vyhrazuje právo kdykoli upravit, zkrátit, prodloužit či zrušit tato Pravidla nebo Velkou podzimní soutěž bez důvodu a bez nároků Soutěžících. Veškeré změny budou zveřejněny na www.tobaccoretail.cz/velka-podzimni-soutez. Organizátor provede pouze takové změny v případě nutnosti, a to za podmínek stanovených v těchto Pravidlech.

6.9 Ochrana osobních údajů a soukromí se řídí dle podmínek a zásad uvedených na stránkách GDPR a právní údaje. Organizátor zveřejní na webu www.tobaccoretail.cz seznam jednotlivých Výherců s uvedením celého křestního jména, prvního písmena z příjmení a obce, odkud Výherce pochází, u Výherců umístěných na 1. až 5. místě bude dále zveřejněna fotografie z předání Výhry, a to vše za účelem propagace soutěže a činností Organizátora.

V Praze 2 dne 23. 10. 2023

 

bottom of page