top of page
shop-assistant-giving-the-customer-a-gift-card-2021-09-03-14-18-51-utc.jpg

Věrnostní program TR+

Sbírejte body, nakupujte výhodně a využívejte speciální akce!

Zaregistrujte se do zákaznického programu TR+ a získejte ze svého nákupu maximum!
 

Za nákup vybraného zboží v prodejnách TOBACCO RETAIL získáte zpět body na svůj účet. Po dosažení 50 bodů můžete body proměnit za digitální platidlo v přepočtu 1 bod : 1 Kč, které můžete využít při dalším nákupu jako platbu za vybrané zboží.

Díky zákaznickému programu TR+ zároveň nakupujete výhodně. Vybrané zboží v našich prodejnách nakoupíte díky účasti v zákaznickém programu výhodněji. Využívejte také speciálních akcí a zapojujte se do soutěží, které pořádáme pro naše věrné zákazníky.

Jak se stát členem věrnostního programu TR+?

Do věrnostního programu TR+ se můžete přihlásit registrací u obsluhy na prodejně TOBACCO RETAIL​. Při registraci na prodejně TOBACCO RETAIL získáte okamžitě kartu zdarma.

Pravidla věrnostního programu TR+

Provozovatelem a poskytovatelem výhod ve věrnostním programu TR+ (dále jen “Věrnostní program“) je společnost TOBACCO RETAIL CZ s. r. o., IČO: 08225583, se sídlem Jugoslávská 16/8, 120 00 Praha 2 (dále jen “Provozovatel“). Registrovaným zákazníkem je zákazník, který se zaregistroval do Věrnostního programu na kterékoli prodejně Provozovatele (dále jen “Registrovaný zákazník“).

 

Jak věrnostní program funguje?

Registrovaný zákazník ve Věrnostním programu sbírá body za každý nákup, dostává speciální slevové akce pro přihlášené zákazníky, jež jsou platné v danou chvíli a má možnost účastnit se speciálních soutěží. Registrovaný zákazník získává za nákup na svůj účet 0,3 % hodnoty nákupu formou bodů. Body jsou Registrovanému zákazníkovi na účet přičítány z prodeje zboží, a to s výjimkou tabákových výrobků, výrobků s obsahem nikotinu, cenin (jízdenky MHD, známky apod.), kuponů na dobíjení, SIM karet, zálohovaných obalů, dárků k promoakcím, akčního zboží či zboží ve slevě. Registrovaný zákazník též nezískává body při platbě za služby (SAZKA apod.). Registrovaný zákazník má následně možnost převést získané body na digitální platidlo, a to v poměru 1 bod ku 1 Kč. Digitální platidlo Registrovaný zákazník získá při nasbírání 50 bodů. Následně může za svůj nákup zaplatit 50 Kč formou digitálního platidla, tj. zaplatit minimálně za celý (či případně za část) dalšího nákupu s výjimkou platby za: ceniny (jízdenky MHD, známky apod.), kupony na dobíjení, SIM karty, zálohované obaly, platby za služby (SAZKA apod.) a dárky k promoakcím (dále jen jako “Vyloučené zboží“). Při uplatnění digitálního platidla musí být nákup v minimální hodnotě 50 Kč za zboží, jež není Vyloučeným zbožím. Digitální platidlo musí být vyčerpáno najednou celé. Nevyčerpanou částku digitálního platidla nelze vyplatit v hotovosti a je nepřevoditelná na další digitální platidlo. Pro sbírání bodů a jejich uplatnění se musí zákazník na pokladně přihlásit svou zákaznickou kartou.

 

V případě, že Registrovaný zákazník vrací zakoupené zboží či jej reklamuje (a budou Registrovanému zákazníkovi vráceny peníze), zavazuje se Registrovaný zákazník přihlásit se svou zákaznickou kartou. Stav bodového konta mu bude při vrácení peněz ponížen o daný počet bodů. Provozovatel má právo posečkat s vyřízením reklamace či vrácením peněz do předložení zákaznické karty, kterou se zákazník identifikuje.

 

Pro vznik členství ve Věrnostním programu je zapotřebí registrace skrze pokladní systém na kterékoli prodejně. Pro registraci do programu musí zákazník sdělit své jméno a příjmení, telefonní číslo a datum narození. Obsluha na pokladně provede registraci přiřazením těchto údajů k zákaznické kartě. Registrovaným zákazníkem se může stát fyzická osoba starší 18ti let. Podmínkou pro vznik členství ve Věrnostním programu je vyplnění požadovaných údajů a odsouhlasení těchto podmínek. Registrovaným zákazníkem se nemůže stát zaměstnanec Provozovatele, jeho obchodní partner (i jejich zaměstnanec) a osoba s nimi jakkoli spřízněná.

 

Ochrana osobních údajů

Registrovaný zákazník souhlasí se zpracováním jím poskytnutých osobních údajů. Podpisem na tomto formuláři uděluje společnosti TOBACCO RETAIL CZ s.r.o., IČ: 08225583, se sídlem Jugoslávská 16/8, 120 00 Praha 2 v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (tzv. GDPR) souhlas se zpracováním z druhé strany uvedených osobních údajů pro Provozovatelovy potřeby. Osobní údaje budou zpracovávány automatizovaně či jinými prostředky, a to za účelem vedení bodového systému, poskytování slevových výhod a další obchodní či reklamní činnosti. Registrovaný zákazník souhlasí se zpřístupněním těchto osobních údajů smluvním partnerům Provozovatele, je-li to nezbytné pro výše uvedené účely. Svým podpisem současně registrovaný zákazník potvrzuje, že byl informován Provozovatelem o následujících právech:

 

  • Provozovatel umožní Registrovanému zákazníkovi na jeho žádost přístup k jeho osobním údajům, tzn. potvrdí, zda a případně jaké jeho osobní údaje zpracovává.

  • Provozovatel opraví, případně doplní na žádost Registrovaného zákazníka nepřesné osobní údaje.

  • Registrovaný zákazník má možnost odvolat souhlas se zpracováním jeho osobních údajů či vznést námitku proti zpracování jeho osobních údajů, a to zasláním odvolání souhlasu či námitky doporučeně na adresu TOBACCO RETAIL CZ s.r.o., Jugoslávská 16/8, 120 00 Praha 2. Odvolání souhlasu se nevztahuje na zákonnost zpracování osobních údajů před odvoláním souhlasu.

  • Provozovatel provede výmaz osobních údajů Registrovaného zákazníka, odvolal-li dle předchozího bodu souhlas s jejich zpracováním nebo uplatnil-li námitku proti jejich zpracování nebo požádal-li o jejich výmaz.

  • Registrovaný zákazník má nárok na přenositelnost jeho osobních údajů, zpracovávané osobní údaje, na jeho žádost předá Provozovatel ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu.

  • Registrovaný zákazník může podat stížnost u dozorového úřadu, tj. Úřad u pro ochranu osobních údajů.

 

Registrovaný zákazník dále potvrzuje, že byl Provozovatelem informován, že jeho osobní údaje budou Provozovatelem uloženy na dobu neurčitou, tj. dokud neprojeví vůli, aby byly tyto údaje vymazány, případně do té doby, dokud Provozovatel bude poskytovat slevové výhody a provádět obchodní a reklamní činnost, pro kterou jsou osobní údaje poskytovány.

 

Registrovaný zákazník bere na vědomí, že zpracování jeho uvedených osobních údajů je nezbytné pro účely vedení bodového systému a uplatnění slevových výhod, které mu budou poskytovány na základě přihlášení se při nákupu slevovou karty. Registrovaný zákazník zároveň bere na vědomí, že v případě odvolání jeho souhlasu se zpracováním osobních údajů, podání námitek proti zpracování osobních údajů či podání žádosti o výmaz jeho osobních údajů ztrácí Registrovaný zákazník jakýchkoli výhod, které mohl díky Věrnostnímu programu čerpat. Nevyčerpaný kredit formou bodů nebude možné následně vyplatit, směnit či jinak využít a nevratně propadá.

bottom of page