top of page
shop-assistant-giving-the-customer-a-gift-card-2021-09-03-14-18-51-utc.jpg

Program lojalnościowy TR+

Zbieraj punkty, kupuj tanio i korzystaj z ofert specjalnych!

Zarejestruj się w programie dla klientów TR+ i uzyskaj jak najwięcej ze swojego zakupu!
 

Za zakup wybranych towarów w sklepach TOBACCO RETAIL otrzymasz punkty z powrotem na swoje konto. Po zdobyciu 50 punktów możesz wymienić punkty na rabat przy następnym zakupie wybranej pozycji, liczony jako 1 punkt: 1 CZK.

Dzięki programowi dla klientów TR+ również korzystnie robisz zakupy. Selected Towar można kupić w naszych sklepach dzięki udziałowi w programie klienta bardziej korzystne. Używaj również specjalnych events i brać udział w konkursach, które organizujemy dla naszych lojalnych klientów.

Jak zostać członkiem programu lojalnościowego TR+?

Możesz zapisać się do programu lojalnościowego TR+ rejestrując się z obsługą w sklepie TOBACCO RETAIL​. PRejestrując się w sklepie TOBACCO RETAIL, od razu otrzymujesz bezpłatną kartę.

Zasady programu lojalnościowego TR+

Operatorem programu lojalnościowego TR+ (zwanego dalej „Programem lojalnościowym”) jest firma TOBACCO RETAIL CZ s.r.o., ID: 08225583, z siedzibą pod adresem Sázavská 736/1, 120 00 Praga 2 (zwana dalej "Operator"). Zarejestrowany Klient to Klient, który zarejestrował się do Programu Lojalnościowego w dowolnym sklepie Operatora (zwany dalej „Zarejestrowanym Klientem”).

 

Jak działa program lojalnościowy?

 

Zarejestrowany klient w Programie Lojalnościowym zbiera punkty za każdy zakup, otrzymuje specjalne wydarzenia rabatowe dla zarejestrowanych klientów, które obowiązują w danym momencie oraz ma możliwość wzięcia udziału w specjalnych konkursach. Zarejestrowany klient otrzymuje 0,3% wartości zakupów w postaci punktów na swoje konto. Punkty naliczane są na konto Zarejestrowanego Klienta ze sprzedaży towarów, z wyłączeniem przedmiotów wartościowych (bilety komunikacji miejskiej, znaczki itp.), kuponów doładowań, kart SIM, opakowań pre-paid, upominków promocyjnych, wyprzedaży lub rabatów dobra. Zarejestrowany klient nie otrzymuje również punktów przy płatnościach za usługi (SAZKA itp.). Zarejestrowany klient ma wówczas możliwość zamiany zdobytych punktów na cyfrowy kupon rabatowy, po stawce 1 punkt za 1 CZK. Kupon cyfrowy Zarejestrowany klient otrzymuje 50 punktów przy odbiorze. Następnie może skorzystać ze zniżek w wysokości 50 CZK. Kupon ten można wykorzystać do innego zakupu, z wyjątkiem płatności za: przedmioty wartościowe (bilety komunikacji miejskiej, znaczki itp.), kupony doładowujące, karty SIM, prepaid opakowania, papierosy, płatności za usługi (SAZKA itp.) oraz upominki promocyjne (zwane dalej „Towarymi Wykluczonymi”). At Kupon rabatowy należy wykorzystać przy zakupie o minimalnej wartości 50 CZK na towary, które nie są wymienione Wykluczone towary. Zarejestrowany klient musi wykorzystać cały kupon. Niewykorzystanej kwoty kuponu nie można wymienić na gotówkę. Jednocześnie kwoty tej nie można przenieść na inny kupon. Aby zebrać punkty, a następnie skorzystać z kuponu, klient musi zalogować się w kasie swoją kartą klienta.

W przypadku, gdy Zarejestrowany Klient zwróci zakupiony towar lub go reklamuje (a pieniądze zostaną zwrócone Zarejestrowanemu Klientowi), Zarejestrowany Klient zobowiązuje się zalogować swoją kartą Klienta. Saldo konta punktowego zostanie pomniejszone o podaną liczbę punktów przy zwrocie pieniędzy. Operator ma prawo do opóźnienia rozpatrzenia reklamacji lub zwrotu pieniędzy do czasu okazania przez klienta karty klienta, która identyfikuje klienta.

 

Członkostwo w Programie Lojalnościowym wymaga rejestracji przez system kasowy w dowolnym sklepie. Aby zarejestrować się w programie, klient musi podać swoje imię i nazwisko, numer telefonu oraz datę urodzenia. Operator przy kasie dokonuje rejestracji poprzez przypisanie tych danych do karty klienta. Zarejestrowanym klientem może zostać osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat. Warunkiem członkostwa w Programie Lojalnościowym jest wypełnienie wymaganych danych i wyrażenie zgody na niniejszy regulamin. Klientem zarejestrowanym nie może zostać pracownik Operatora, jego wspólnik (w tym ich pracownik) oraz osoba z nim w jakikolwiek sposób powiązana.

Ochrona danych osobowych

Zarejestrowany klient wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych. Podpisując ten formularz, udziela firmie TOBACCO RETAIL CZ s.r.o., ID: 08225583, z siedzibą w Sázavská 736/1, 120 00 Praga 2, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (tzw. RODO) zgodę na przetwarzanie przez drugą stronę ww. danych osobowych w celu Potrzeby operatora. Dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany lub w inny sposób w celu prowadzenia systemu punktów, udzielania rabatów oraz innych działań handlowych lub reklamowych. Zarejestrowany klient wyraża zgodę na ujawnienie tych danych osobowych partnerom umownym Operatora, jeśli jest to konieczne do wyżej wymienionych celów. Z moim podpisem jednocześnie zarejestrowany klient potwierdza, że został poinformowany przez Operatora o następujących prawach:

  • Operator umożliwi Zarejestrowanemu Klientowi, na jego żądanie, dostęp do jego danych osobowych tj. potwierdzi, czy i, w stosownych przypadkach, jakie dane osobowe przetwarza.

  • Operator poprawi lub uzupełni niedokładne dane osobowe na żądanie Zarejestrowanego Klienta.

  • Zarejestrowany klient ma możliwość cofnięcia zgody na przetwarzanie jego danych osobowych lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych, wysyłając cofnięcie zgody lub sprzeciw listem poleconym na adres TOBACCO RETAIL CZ s.r.o., Sázavská 736 /1, 120 00 Praga 2. Wycofanie zgody nie dotyczy zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych przed wycofaniem zgody.

  • Operator usunie dane osobowe Zarejestrowanego Klienta, jeżeli zgodnie z poprzednim punktem cofnął on zgodę na ich przetwarzanie lub wniósł sprzeciw wobec ich przetwarzania lub zażądał ich usunięcia.

  • Zarejestrowanemu klientowi przysługuje prawo do przenoszenia swoich danych osobowych, przetwarzane dane osobowe zostaną przekazane na jego żądanie.

  • Operator w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i wrażliwym na maszynę formacie.

  • Zarejestrowany klient może wnieść skargę do organu nadzorczego tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zarejestrowany Klient potwierdza ponadto, że został poinformowany przez Operatora, że jego dane osobowe będą przechowywane przez Operatora w dniu

na czas nieoznaczony, tj. do momentu wyrażenia przez niego woli usunięcia tych danych lub do czasu udzielenia przez Operatora korzyści rabatowych oraz prowadzenia działalności biznesowej i reklamowej, dla której przekazywane są dane osobowe. Zarejestrowany Klient przyjmuje do wiadomości, że przetwarzanie jego danych osobowych jest niezbędne w celu zarządzania systemem punktowym oraz korzystania z przywilejów rabatowych, które zostaną mu przyznane na podstawie rejestracji przy zakupie kartą rabatową.

 

Jednocześnie Zarejestrowany Klient przyjmuje do wiadomości, że w przypadku cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych lub złożenia wniosku o usunięcie jego danych osobowych, Zarejestrowany Klient traci wszelkie korzyści, które mógł otrzymać dzięki Programowi Lojalnościowemu. Niewykorzystany kredyt w postaci punktów nie może być później spłacany, wymieniany ani w inny sposób wykorzystywany i ulega nieodwołalnemu przepadkowi.

bottom of page