top of page

Informacje prawne i warunki użytkowania

Podstawowe informacje prawne

Właścicielem i operatorem tej strony internetowej oraz wszystkich innych stron internetowych znajdujących się w domenie tytoniuretail.cz jest firma TOBACCO RETAIL CZ s.r.o., z siedzibą pod adresem Sázavská 736/1, 120 00 Praga 2, ID: 08225583.

TOBACCO RETAIL CZ s.r.o. jest operatorem konceptu sieci detalicznej TOBACCO RETAIL, która zajmuje się sprzedażą wyrobów tytoniowych, poligrafii, napojów alkoholowych, akcesoriów do palenia i innych dodatkowych asortymentów. W sklepach sieci TOBACCO RETAIL znajdziesz terminale SAZKA.

Partnerami biznesowymi TOBACCO RETAIL CZ s.r.o. prowadzącymi sklepy detaliczne wyrobów tytoniowych i druków - kioski pod nazwą TOBACCO RETAIL w formie franchisingu są niezależni przedsiębiorcy, zazwyczaj osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą na podstawie stosownej licencji handlowej.

Znak towarowy TOBACCO RETAIL jest zastrzeżonym znakiem towarowym TOBACCO RETAIL CZ sro Używanie tego znaku wymaga uprzedniej pisemnej zgody TOBACCO RETAIL CZ sro

Ochrona danych osobowych

Administratorem przetwarzanych danych osobowych (zwanym dalej również „Administratorem”) w ramach programu klienta TR+, podczas prowadzenia działalności gospodarczej oraz w ramach strony internetowej www.tobaccoretail.cz jest firma TOBACCO RETAIL CZ s.r.o. z siedzibą pod adresem Sázavská 736/1, 120 00 Praga 2, ID: 08225583.

​Znajdziesz politykę przetwarzania danych osobowych

 • w przypadku działalności TOBACCO RETAIL CZ s.r.o. w odpowiednim artykule umowy lub regulaminie sklepu,

 • w przypadku prowadzenia programu klienckiego TR+tutaj,

 • w przypadku zbierania danych osobowych za pośrednictwem formularzy i plików cookie na stronie internetowej www.tobaccoretail.cz poniżej.

Przesyłając formularz na tych stronach, a także wysyłając wiadomość e-mail na dowolny adres e-mail w domenie tytoniuretail.cz lub vaperoll.eu, wyrażasz zgodę na przetwarzanie podanych przez Ciebie danych. Administrator przetwarza dane osobowe w celu kontaktu i poinformowania osób, które pozostawiły dane osobowe w serwisie. Zgoda może zostać cofnięta poprzez wysłanie wiadomości e-mail z prośbą o cofnięcie zgody na obchod@tobaccoretail.cz z tematem „Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych”.

W przypadku subskrypcji newslettera Administrator Danych Osobowych przetwarza również dane osobowe w celu wysyłania komunikacji biznesowej i marketingowej. Rejestrując się do newslettera, rejestrujący wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach opisanych powyżej. Możliwe jest cofnięcie zgody poprzez wysłanie wiadomości e-mail z prośbą o cofnięcie zgody na adres obchod@tobaccoretail.cz z tematem „Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych” lub rezygnację z subskrypcji biuletynu za pomocą odpowiedniego linku w e-mailu.

Osobní údaje

Ciasteczka

Wszystkie strony internetowe obsługiwane w domenie tytoniuretail.cz używają plików cookies w celu usprawnienia świadczonych usług. Pliki te przechowują informacje w przeglądarce internetowej i służą zazwyczaj do rozróżniania poszczególnych użytkowników. Jednak osoba użytkownika nie jest możliwa do zidentyfikowania na podstawie tych informacji. Pliki cookie pomagają na przykład:

 • do prawidłowej funkcjonalności naszego serwisu, aby proces zakupu zakończył się z możliwie najmniejszymi trudnościami;

 • pamiętając dane logowania naszych klientów, aby nie musieli ich za każdym razem wpisywać;

 • aby określić, które strony i funkcje są najczęściej używane przez odwiedzających; na tej podstawie możemy najlepiej dostosować naszą ofertę do Twoich wymagań;

 • pomagają nam dowiedzieć się, które reklamy odwiedzający oglądają najczęściej, aby podczas przeglądania stron nie wyświetlała się im w kółko ta sama reklama lub aby nie wyświetlała im się reklama towarów, którymi nie są zainteresowani.

Jakich plików cookie używamy

Pliki cookies używane na naszej stronie można podzielić na dwa podstawowe typy pod względem ich trwałości. krótkoterminowe tzw. „cookies sesyjne”, które są tylko tymczasowe i pozostają w Twojej przeglądarce tylko do momentu jej zamknięcia, oraz długoterminowe tzw. usuwasz je ręcznie (czas przechowywania plików cookies na Twoim urządzeniu zależy od ustawień samego pliku cookie oraz ustawień Twojej przeglądarki).

Z punktu widzenia funkcji, jaką spełnia każdy plik cookie, pliki cookie można podzielić na:

 • konwersje, które pozwalają nam analizować skuteczność różnych kanałów sprzedaży

 • śledzenie, które w połączeniu z konwersją pomaga analizować wydajność różnych kanałów sprzedaży

 • remarketingowe, których używamy do personalizacji treści reklam i prawidłowego ich kierowania

 • analityka, która pomaga nam poprawić komfort korzystania z naszej strony internetowej poprzez zrozumienie, w jaki sposób użytkownicy z niej korzystają

 • niezbędne, które są istotne dla podstawowej funkcjonalności serwisu

Niektóre pliki cookie mogą gromadzić informacje, które są następnie wykorzystywane przez strony trzecie i które na przykład bezpośrednio wspierają nasze działania reklamowe (tzw. „pliki cookie stron trzecich”). Na przykład informacje o produktach zakupionych przez odwiedzających naszą witrynę mogą być wyświetlane przez agencję reklamową, abyśmy mogli lepiej dostosować wyświetlanie internetowych banerów reklamowych na przeglądanych przez Ciebie stronach internetowych. Jednak na podstawie tych danych nie można Cię zidentyfikować.

Jak odmówić używania plików cookie?

Korzystanie z plików cookie można ustawić za pomocą przeglądarki internetowej. Większość przeglądarek domyślnie automatycznie akceptuje pliki cookie. Pliki cookie można odrzucić za pomocą przeglądarki internetowej lub można ustawić stosowanie tylko niektórych plików cookie.

Wydajne narzędzie do zarządzania plikami cookie jest również dostępne pod adresem http://www.youronlinechoices.com/cz/

Rozwiązywanie sporów konsumenckich

Jeżeli klient rozstrzygnie kwestię sporu konsumenckiego w ramach transakcji zawartej w sklepach firmyTOBACCO RETAIL CZ s.r.o. może skontaktować się pod adresem e-mail obchod@tobaccoretail.cz, gdzie można skontaktować się z działem sprzedaży naszej firmy. Jeżeli reklamacja klienta nie została rozwiązana nawet w ten sposób, informujemy, zgodnie z § 14 ust. 1 ustawy nr 634/1992 Dz.U. o ochronie konsumentów, z późniejszymi zmianami, że w przypadku spór konsumencki między Tobą a TOBACCO RETAIL CZ sro, którego nie udało się rozstrzygnąć umową, masz prawo złożyć wniosek o pozasądowe rozwiązanie takiego sporu do Czeskiej Inspekcji Handlowej.

Odpowiedzialność za informacje

Firma TOBACCO RETAIL CZ s.r.o. nie ponosi odpowiedzialności za poprawność, dokładność i kompletność informacji zawartych na stronie internetowej www.tobaccoretail.cz. Wszelkie zagrożenia wynikające z korzystania przez użytkownika z tej strony internetowej lub z podanych tutaj informacji są w pełni odpowiedzialne za użytkownika i firma TOBACCO RETAIL CZ s.r.o. nie ponosi za nie żadnej odpowiedzialności. TOBACCO RETAIL CZ s.r.o. zastrzega sobie prawo do zmiany zawartości strony internetowej w dowolnym momencie bez wcześniejszego powiadomienia.

bottom of page